fbpx

Rating firem

Prověříme Vašeho nového či stávajícího obchodního partnera. Předáme Vám maximum možných informací, abyste se mohli kvalifikovaně rozhodnout, zda s daným subjektem budete spolupracovat či nikoliv. Výstupem proto bude informace, zda-li je daný subjekt důvěryhodný či nikoliv a z jakých zdrojů jsme vycházeli. Eventuálně Vám sdělíme na co si dát ve spolupráci pozor. Rozhodnutí zůstane na Vás.
V dnešní době je vedeno přes 700.000 exekucí. Vymahatelnost v exekučním řízení klesla hluboko pod 10 %. Vymahatelnost v konkurzech se pohybuje pod hranicí 5 %. Není výjimečné, pokud má společnost tzv. virtuální sídlo či "bílého koně", přičemž společnost je fakticky řízena prostřednictvím stínových ředitelů (shadow directors). Ojedinělé již není, ani pokud je společníkem společnosti subjekt z tzv. offshore či onshore destinace. To vše spolu s mnoha dalšími skutečnostmi může vést k tomu, že se Vaše pohledávka za takovýmto subjektem stane nevymahatelnou. Prevence v podobě výběru obchodního partnera se proto v boji s tímto rizikem stává klíčovou. Máme dostatek zkušeností, abychom Vám toto rozhodnutí usnadnili.