fbpx

Právní služby

Spolupracujeme s advokáty, kteří poskytují právní služby na území České republiky, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám. Zaměřujeme se na civilní sporné řízení, zejména se zaměřením na právo občanské a obchodní, a to jak na straně žalobce, tak na straně žalovaného. Výjimkou není ani oblast práva veřejného, a to zejména trestní právo - především trestné činy proti majetku a hospodářské trestné činy. Specializujeme se i na právo úpadkové (insolvenční), exekuční a rozhodčí řízení.
Kromě obecné agendy se věnujeme vymáhání pohledávek včetně hromadného vymáhání, tj. těch v případech, kdy se počty dlužníků pohybují ve stovkách a tisících (jedná se především o pohledávky za neuhrazené jízdné).
Zabezpečíme pro Vás výběr správné osoby advokáta.
Taktéž spolupracujeme s exekutory, insolvenčními správci a především daňovými a účetními specialisty.
V případě, že se bude jednat o úkony právní služby, budou tyto vždy poskytovány prostřednictvím spolupracujícího advokáta.