fbpx

Pomoc v exekuci

Pro povinné:

Z pozice povinného posoudíme oprávněnost vedené exekuce, a pokud dospějeme k závěru, že je exekuce vedena neoprávněně (problematika rozhodčích nálezů atd.) nebo částečně neoprávněně (problematika nákladů řízení, úroků z prodlení, smluvní pokuty atd.), pomůžeme Vám a podáme za Vás návrh na zastavení exekuce. Poradíme Vám, jaká práva jako povinný v exekučním řízení máte, abyste je mohli uplatňovat co možná v nejširší míře a nebyly na svých právech kráceni.

Pro oprávněné:

Z pozice oprávněného Vám poradíme, jak dosáhnout co možná nejvyššího uspokojení Vaší pohledávky. Dané problematice se věnujeme komplexně, včetně návaznosti na úpadkové a trestní právo (poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, trestné činy podvodu a zpronevěry atd.).
Dále poskytujeme poradenství zejména v oblasti sekundárního ručení za pohledávky, odpovědnost statutárních orgánů (jednatelů), vývody majetku ze společnosti (odpůrčí žaloby) a zastavování exekucí pro nemajetnost.
V případě, že se bude jednat o úkony právní služby, budou tyto vždy poskytovány prostřednictvím spolupracujícího advokáta.