fbpx

Lustrace dlužníka

Pomůžeme Vám posoudit vymahatelnost Vaší pohledávky, jelikož mít exekuční titul nestačí. Ve stále zrychlujícím se světě již nefungují opakované fráze: "zašleme předžalobní výzvu", "odsoudíme", "dáme do exekuce", "vymůžeme".
Předáme Vám maximum možných informací, abyste se mohli kvalifikovaně rozhodnout, zda se Vám investice v podobě nákladů právního zastoupení či soudních poplatků, ve vymáhání Vaší pohledávky vyplatí.
Výstupem pro Vás bude informace, zda je Vaše pohledávka vymahatelná či nikoliv a z jakých zdrojů jsme vycházeli. Eventuálně Vám sdělíme, jaká úskalí ve vymáhání mohou nastat. Rozhodnutí zůstane na Vás.
V dnešní době je vedeno přes 700.000 exekucí. Vymahatelnost v exekučním řízení klesla hluboko pod 10 %. Vymahatelnost v konkurzech se pohybuje pod hranicí 5 %. Není výjimečné, pokud má společnost tzv. virtuální sídlo či "bílého koně". Ojedinělé již není, ani pokud je společníkem společnosti subjekt z tzv. offshore či onshore destinace. To vše spolu s mnoha dalšími skutečnostmi může vést k tomu, že je Vaše pohledávka za takovýmto subjektem nevymahatelná. Prevence v podobě posouzení vymahatelnosti Vaší pohledávky se proto v boji s tímto rizikem stává klíčovou. Tímto krokem můžete taktéž ušetřit značné finanční prostředky, které byste investovali do právního zastoupení či soudních poplatků. Současně se vyhnete sporům, které z toho vznikají.
Máme dostatek zkušeností, abychom Vám toto rozhodnutí usnadnili.