fbpx

Insolvence

Pro insolvenční správce:

  • Působíme jako servisní organizace pro insolvenční správce a dále zřizujeme a personálně zajišťujeme provozovny insolvenčních správců včetně administrativního servisu. V rámci provozovny insolvenčního správce zajistíme příjem pošty, telefonáty, drobnou administrativu v domluveném rozsahu, zajištění chodu kanceláře po technické i organizační stránce a další úkony po individuální dohodě.
  • Rádi si s Vámi sjednáme schůzku a osobně Vám představíme koncept provozovny insolvenčního správce, která je plně v souladu s novelou insolvenčního zákona i aktuální vyhláškou.
  • Naši spolupracující advokáti Vám dále díky nám poskytnou právní zastoupení při vymáhání pohledávek ve prospěch majetkové podstaty dlužníka (úpadce) a zastoupení v rámci incidenčních sporů vedených v insolvenčním řízení.

Pro věřitele:

  • V souladu se zákonem Vám zabezpečíme zpracování přihlášky pohledávky do insolvenčních řízení či zpracování věřitelského insolvenčního návrhu.
  • V rámci šetření neplatných a neúčinných úkonů dlužníka (úpadce) se specializujeme na odpůrčí žaloby, zejména pokud jde o vyvádění majetku z majetkové podstaty dlužníka.

Pro dlužníka:

  • Od 1. 7. 2017 jsou oprávněny sepsat a podat návrh na povolení oddlužení za dlužníka pouze akreditovaná osoba, advokát, notář, soudní exekutor nebo insolvenční správce. I přesto se však často stává, že výsledkem jsou neúspěšné návrhy na povolení oddlužení, ze kterých je více problémů než užitku. Problematika insolvencí je složitá a my máme kolem sebe kvalifikované advokáty, exekutory a insolvenční správce, prostřednictvím kterých můžete svůj dluhový problém snadno vyřešit.
  • Na základě Vašich podkladů zanalyzujeme stav Vašich závazků a navrhneme adekvátní řešení.
Nezbytnou součástí našich služeb je poskytování poradenství a školení v této oblasti. Nepřehlédnete naše nastávající školící akce, případné si s námi domluvte individuální školení.