Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení

Řešení majetkových a finančních sporu mimosoudní a rychlejší cestou.
Rozhodnutí rozhodce je postaveno na roveň soudnímu a je vykonatelné.
 

Co je to Rozhodčí řízení?

Rozhodčí řízení je mimosoudní způsob řešení majetkových sporů, jehož základní úprava je obsažena v zákoně č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodčí řízení je alternativní způsob řešení majetkových sporů, k jejichž projednání a rozhodnutí by byl jinak povolán jen soud.

Pro rozhodčí řízení se strany rozhodnou dobrovolně a určí osobu - rozhodce, který sporné otázky projedná a s konečnou platností o nich rozhodne.

Rozhodnutí vydané rozhodcem - rozhodčí nález - je přímo vykonatelné v zemi dlužníka (s garancí státu) a je tak postaveno na roveň pravomocnému soudnímu rozhodnutí.

Věřitel se tak s rozhodčím nálezem může přímo obrátit i na exekutora, nebo jako vymahatelnou prodat. Můžete ji i odepsat jako daňově účinnou.