Novela posiluje práva dlužníků na úkor moci rozhodců

Novela posiluje práva dlužníků na úkor moci rozhodců.

 

Společnosti, jež za prodlení splátek účtují horentní sumy, nebo pochybné firmy, které pro spotřebitele nic nedělají a poté z lidí pomocí rozhodčích řízení tahají desetitisíce korun, čeká těžší „podnikání“.

Ve Sněmovně je totiž před schválením vládní novela o rozhodčím řízení, která má výrazně omezit nekalé praktiky některých firem.

Nová právní úprava by měla nejen zavést požadavky pro rozhodce, ale také umožnit soudům rozhodčí řízení přezkoumávat a případně ho zrušit. Měl by tedy přestat stav, kdy po rozhodnutí ihned následuje exekuce, proti níž má spotřebitel nulovou šanci se bránit.

Počítá se i se zřízením veřejně přístupného seznamu rozhodců vedeného ministerstvem spravedlnosti.

Zpřísnit a zprůhlednit

Novela má dále nařídit firmám, aby spotřebitele na existenci rozhodčí doložky výslovně upozornily. Doložku již nebude možné schovat malým písmem do smlouvy, ale bude muset být lidem předkládána na samostatném listě.

 

„Cílem novely je zpřísnit a zprůhlednit pravidla pro rozhodčí činnost. Měla by zamezit zneužívání rozhodčích řízení k neseriózním praktikám. Jde o to nastavit taková pravidla, aby občané nebyli zvláště u spotřebitelských sporů neprofesionálními postupy rozhodců poškozováni,“ řekl Právu ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS).

 

Za klíčové označil možnost přezkoumat rozhodčí řízení soudem. „Jelikož jde o řízení, které probíhá mimo stát, nelze garantovat korektnost a může dojít k chybám. Občanovi, který se cítí poškozen, bude umožněno dát podnět k přezkoumání ze strany soudu, například kvůli pochybám o nestrannosti rozhodce či odborné kvalitě rozhodnutí,“ dodal.

 

Rozhodce: napříště jen bezúhonný vysokoškolák

Poslanec Viktor Paggio (VV), který pozměňovacím návrhem do novely prosadil zřízení jednoho seznamu rozhodců, tvrdí, že nová úprava pomůže vymýtit rozhodčí džungli, která v ČR panuje.

 

„Suma sumárum to znamená, že lidem za opožděnou splátku za novou televizi nebudou firmy moci napálit stotisícovou pokutu. A podvodné katalogové firmy už spotřebitele nebudou moci tak snadno odírat,“ řekl Právu.

 

Podle Paggia je zřízení seznamu rozhodců klíčové. „Bez něj by řada omezení ztrácela smysl. Potřebovali jsme, aby rozhodci byli vedeni a po porušení pravidel případně vyškrtnuti,“ řekl Právu.

 

Rozhodce už nebude moci dělat kdokoli, ale jen bezúhonní lidé s vysokoškolským právním vzděláním, dodal poslanec. „V novele se řeší i zaujatost rozhodce. Teď můj bratranec, automechanik z Jeseníku, mé firmě může dělat rozhodce. To už možné nebude,“ upozornil.

 

Stop umělým dluhům

Předseda občanského sdružení Společná obrana David Ondrejkovič uvedl, že díky novele se napraví stav, kdy více než prostředkem k vymáhání skutečných dluhů se rozhodčí řízení stalo nástrojem generování těch umělých.

 

I on vyzdvihl to, že soudy budou moci přezkoumávat věcnou podstatu sporu, nejen rušit výsledky rozhodčího řízení z formálních důvodů.

 

„Soud bude poté, co bude podána žaloba na zrušení nálezu, sám zkoumat, zda jsou splněny podmínky pro odložení vykonatelnosti. Pokud ano, nebude případná exekuce zablokována až do vynesení rozsudku soudu,“ řekl Právu.

 

Od zavedení registru rozhodců si slibuje, že spotřebitele přestanou trápit „chrliči nesmyslných rozhodčích nálezů ve prospěch svých zadavatelů“.

 

Doplnil, že novela také zakáže soukromým firmám používat vznosné názvy navozující dojem nějaké státní instituce či profesní komory. „Společnosti nebudou moci používat název, který by mohl klamat spotřebitele,“ doplnil.

čtvrtek 20. října 2011, 9:37: Jan Rovenský, Právo