Ceník

Ceník

Ceník služeb za řešení sporů, služby rozhodce, vyjednávání, právních a ostatních souvisejících služeb

Protože nelze jednoznačně určit kolik budeme přesně účtovat za jednotlivý úkon, uvádíme proto jenom orientační ceny, rozpětí cen nejčastějších služeb Společnosti pro řešení sporů, s.r.o.

Popis činnosti

Jednorázová služba

Dlouhodobá smluvní služba

1

jednorázová konzultace, prvních 30 minut ZDARMA

400,- Kč / hod.

300,-Kč/ hod

2

jednorázová konzultace včetně sepisu výzvy, podání nebo sepsaní dopisu, faktury, emailu

700,- Kč / hod.

600,-Kč/ ks (hod.)

3
Analyza a studium materiálů, rozbory atd.
 
500 - 1.500,- Kč 500 - 1.500,- Kč
 
4
 

Základní lustrace dlužníka
(centrální evidence exekucí, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík atd.)
 
500,- Kč 500,- Kč

5

zastupování ve vyjednáváních, mediacích a v ostatních sporech a souvisejících konfliktech

od 1.000,- Kč / hod. od 500,- Kč / hod.

6

vymáhání pohledávek, škod, dluhů atd.

20 % hodnoty sporu, 50 % z příslušenství

10 % hodnoty sporu, 20 % z příslušenství

Součástí odměny nejsou (budou účtovány samostatně) náklady na soudní a jiné poplatky, náklady na znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady a náhrada za promeškaný čas (250,- Kč/hod), poštovné (25,- Kč za dopis), kopírovací, tiskově a kancelářské práce. Dále nejsou součástí odměny cestovní náklady na použití vlastního osobního vozidla (dle zák. 119/92 Sb.), jízdné, nocležné, telefonní poplatky (3,-Kč/min.) a jiné poplatky. Ceník platný od 1.9.2010