V čem může rozhodce rozhodovat?

Rozhodčí řízení

Řešení majetkových a finančních sporu mimosoudní a rychlejší cestou.
Rozhodnutí rozhodce je postaveno na roveň soudnímu a je vykonatelné.
 

V čem může rozhodce rozhodovat?

Rozhodce "ad hoc" může rozhodovat např.:

  • ve sporech o peněžité plnění (faktury, zboží, dodací listy atd.);
  • ve sporech o plnění z nájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor;
  • ve sporech o plnění ze smluv (úvěry, půjčky, kupní smlouvy atd.);
  • ve sporech o vypořádání SJM nebo jiného majetku manželů;
  • ve sporech z dalších obchodních závazkových vztahů;
  • ve sporech o náhradu škody;
  • ve sporech mezi obchodními společnostmi;
  • ve směnečných sporech;
  • ve sporech občanských;
  • ve sporech mezinárodních;