Rodinná mediace

Mediace a vyjednávání

Kdo je mediátor

Co je mediace

Přednosti mediace

Případy vhodné pro mediaci

Jak probíhá mediační sezení

Rodinná mediace

Obchodní a firemní mediace

Občanskoprávní mediace

Rodinná mediace

Nejčastěji se mediace využívá při řešení konfliktů v rodinných vztazích, kde můžeme rozlišit mediaci rodinnou a rozvodovou. Rodinná mediace se zabývá řešením konfliktů vzniklých ve vzájemném soužití v běžném chodu rodiny. Naproti tomu rozvodová mediace je metodou řešení konfliktů v rámci již probíhajícího rozvodového řízení manželů.

Mediace v této oblasti přispívá nejen k vyřešení samotného problému, ale i k tak důležitému zlepšení vzájemné komunikace stran a k jejich další spolupráci. Umožní stranám, aby si vyjasnily problémové okruhy a měly vlastní podíl na vyřešení problému a na výsledku, který považují za správný. Společná odpovědnost za rozhodnutí umožní předcházení možnému vystupňování dalších konfliktů mezi partnery.

Využití rodinné mediace má pozitiva jak pro samotné účastníky sporu, tak i zároveň respektuje zájem dětí, aby případný vleklý soudní spor neměl negativní vliv na jejich příznivý vývoj.

Mediace v rodinné oblasti je vhodná především:

  • pro obnovení komunikace mezi vzájemně odcizenými manželi
  • pro dosažení dohody o výchově nezletilých dětí
  • pro dosažení dohody o styku rodičů s nezletilým dítětem
  • pro dosažení dohody o výši výživného na nezletilé dítě
  • pro dosažení dohody o rozdělení společného majetku manželů
  • pro řešení sporů v rodině (při rozvodu a po něm, při dědickém řízení)
  • pro hledání platformy pro obnovení vzájemné komunikace mezi rodiči a dětmi nebo učiteli a dětmi (generační problémy v rodinách a ve školách)