Přednosti mediace | Případy vhodné pro mediaci

Mediace a vyjednávání

Kdo je mediátor

Co je mediace

Přednosti mediace

Případy vhodné pro mediaci

Jak probíhá mediační sezení

Rodinná mediace

Obchodní a firemní mediace

Občanskoprávní mediace

Přednosti mediace

 • dobrovolnost- proces můžete ukončit kdykoliv budete chtít, z jakéhokoliv důvodu nebo i bezdůvodně
 • spolupráce- sami se podílíte na vyřešení problému a na dosažení výsledku, který považujete za správný
 • rychlost- pružné řešení (jednoduché spory i za dvě hodiny), které není ovlivněno přetížeností soudů
 • kontrolovatelnost- máte právo (vč. práva veta) vyjádřit se ke všemu, co se při mediaci dohodne, k ničemu nemůžete být nuceni
 • důvěrnost- mediátor je Vám smluvně zavázán, aby se všemi informacemi, které Vy určíte jako důvěrné, zacházel jako s důvěrnými
 • informovanost- ačkoliv obě strany procesu mají právo využit k získání informací o předmětu sporu služeb profesionálů, zůstávají to vždy ony, jejichž postoj vytváří budoucí dohodu
 • nestrannost- v případě, že některá ze stran ztratí důvěru v nestrannost mediatora, může proces bez jakýchkoliv důsledku přerušit
 • vlastní uspokojení z podílu na nalezení řešení- vyřešení konfliktu založené na vlastním aktivním přístupu rozvíjí spokojenost a sebevědomí a ponechává otevřenou cestu k případné budoucí spolupráci s druhou stranou procesu

Kdy je Váš případ vhodný pro mediaci?

 • Druhá strana neodpovídá na vaši snahu o navázání kontaktu. Pokud se obrátíte na mediátora, ten druhou stranu zkontaktuje a nabídne řešení sporu mediací. Kontakt realizovaný neutrálním partnerem většinou přesvědčí druhou stranu o mediaci.
 • Váš spor se neúnosně protahuje. Probíhající spor je nekonečný a nákladný. Dokazování se stalo nekonečné a případ se dostává do jiné polohy. Nabídnete-li druhé straně mediaci, může se znovu rozeběhnout cesta k dohodě a případ bude pravděpodobně vyřešen.
 • Doba do začátku procesu je příliš dlouhá. Mediace je rychlá, zbytečně netraumatizuje strany procesu.
 • Cena sporu překonává skutečnou cenu pohledávky. Mediace je podstatně levnější a výrazně snižuje cenu procesu (oproti soudnímu řešení, vymáhání...).
 • Druhá strana upřednostňuje řešení sporu vyjednáváním. Ideální případ pro mediaci. Ušetříte čas i peníze.
 • Do případu je zapletených příliš mnoho stran a tím se jeho soudní vyřešení stává složité. Mediace umožňuje řešit takovéto případy organizováním a strukturováním rokování. Pomáhá řešit jak spory mezi skupinami, tak uvnitř skupin.
 • Případ obsahuje prvek nebo důkaz, který si strana nepřeje zveřejnit (např. neléčitelná nemoc, apod.). Soukromý a důvěrný charakter vytváří mnohem lepší atmosféru vedoucí k celkovému pochopení případu a k jeho vyřešení.
 • Strany chtějí, nebo budou muset v budoucnu spolupracovat. Při mediaci strany kontrolují celý průběh sporu a jeho vyřešení na neformální úrovni. Dohoda jim pak oběma dává pocit vítězství a tím se zbytečně neprohlubuje nepřátelství a hněv, který by budoucí spolupráci mohl znemožnit.