Obchodní a firemní mediace

Mediace a vyjednávání

Kdo je mediátor

Co je mediace

Přednosti mediace

Případy vhodné pro mediaci

Jak probíhá mediační sezení

Rodinná mediace

Obchodní a firemní mediace

Občanskoprávní mediace

Obchodní a firemní mediace

Mediace, smírčí řízení - různé názvy pro totéž. Cílem je nalézt Mediaci lze využít i jako alternativního řešení sporů v komerční oblasti, při řešení obchodních sporů či zaměstnaneckých sporů. Výhodou mediace v obchodní oblasti je jednoznačně fakt, že při řešení sporů mediací nedochází k přerušení obchodních vazeb mezi firmami, jak tomu většinou bývá při soudním či arbitrážním jednání. Snahou mediátora je dosažení dohody stran, smíru, kompromisu, který umožňuje další dobrou spolupráci a kdy strany mohou zohlednit budoucí dobré vztahy při společném obchodování. Mediace poskytuje příležitost překročit čistě právní postavení a nalézt specifické řešení odpovídající skutečné podobě sporu. Tento přístup založený na shodě zvyšuje šance, že jakmile strany svůj spor vyřeší, budou schopny udržovat běžné obchodní a osobní vztahy.

Mediace v komerční sféře je vhodná především:

1. V oblasti sporů mezi firmami a orgány státní správy a samosprávy

2. V oblasti spolupráce dvou podnikatelských subjektů:

 • při nedodržení smluvních podmínek
 • při fúzích či dělení firem
 • při tvorbě dlouhodobých smluvních vztahů
 • při řešení kooperačních vztahů
 • oblast e-komerce

3. V oblasti vnitropodnikové:

 • při řešení sporů mezi spolumajiteli
 • při řešení sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci (odbory)
 • při řešení sporů mezi jednotlivými zaměstnanci
 • při narušování integrity řízení
 • při změnách podnikatelských záměrů, vytváření strategie firmy, konsolidaci či transformaci
 • při vytváření či změnách podnikové kultury

4. Při hledání dohody ve spotřebitelských sporech

 • při řešení sporů mezi zákazníkem s výrobcem, prodejcem
 • při nedodržení smluvních podmínek prodeje, garance oprav