Občanskoprávní mediace

Mediace a vyjednávání

Kdo je mediátor

Co je mediace

Přednosti mediace

Případy vhodné pro mediaci

Jak probíhá mediační sezení

Rodinná mediace

Obchodní a firemní mediace

Občanskoprávní mediace

Občanskoprávní mediace

Nezastupitelné místo má mediace i v občanskoprávní oblasti. Mediací lze urovnávat řadu sporů, vznikajících mezi nájemníky a majiteli domů, nájemníky navzájem, nájemníky a ostatními státními i nestátními organizacemi.

Mediací je možno řešit řadu sporů, kterými se zabývají přestupkové komise při obecních a městských úřadech, především tzv. sousedské spory, které se mnohdy táhnou po řadu let a jejichž příčinou bývá třeba jen vzájemné nedorozumění, někde na počátku sporu. Mediace umožní stranám, aby se v klidu sešly a o takovýchto nedorozuměních si nerušeně promluvily.

Upřednostnit mediace před soudním jednáním znamená:

  • vyhnout se dlouhým čekacím lhůtám a zbytečným finančním nákladům
  • ponechat si možnost kontroly nad procesem sporu a nad podobou konečného výsledku.
  • nenechat o sobě rozhodovat tj. rozhodovat o podobě dohody

Mediace je metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany, která vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemně přijatelné dohody. Jedná se o neformální proces řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně.