Jak probíhá mediační sezení

Mediace a vyjednávání

Kdo je mediátor

Co je mediace

Přednosti mediace

Případy vhodné pro mediaci

Jak probíhá mediační sezení

Rodinná mediace

Obchodní a firemní mediace

Občanskoprávní mediace

Jak probíhá mediační sezení?

  • Jedna ze stran, případně obě (pokud jsou schopny se domluvit) iniciuje mediaci. Následně pozve mediátor obě strany na společnou schůzku.
  • Jedna strana si může vyžádat předběžné sezení bez druhé strany, potom pozve mediátor na podobné předběžné sezení i druhou stranu. Předběžná sezení nejsou většinou nutná.
  • Mediátor nestuduje předem žádné dokumenty, ani nepotřebuje dopředu znát konkrétní informace o předmětu sporu. Nevystupuje zde v roli právníka, ani žádné autority, která by měla předem posoudit "právo a pravdivost". Je odborníkem na vedení mediačního procesu. Veškeré informace sdělují klienti až v průběhu mediace.
  • Jedno mediační sezení trvá obvykle 3 hodiny. Mediace probíhá v několika sezeních (většinou 2-3 sezení) nejdříve po týdnu.
  • Mediátor stanoví pravidla mediace, která by měla přispět k hladkému průběhu mediace.