Co je mediace

Mediace a vyjednávání

Kdo je mediátor

Co je mediace

Přednosti mediace

Případy vhodné pro mediaci

Jak probíhá mediační sezení

Rodinná mediace

Obchodní a firemní mediace

Občanskoprávní mediace

Kdo je mediátor?

Mediátor je profesionál na efektivní vyjednávání. Jeho role spočívá v profesionálním vedení procesu mediace a oboustranné podpoře účastníků sporu tak, aby nalezli konstruktivní řešení a překonali sporné otázky v průběhu diskuse.

Co je mediace?

Mediace je asistence při jednání, ale zároveň mediace je vzájemná komunikace za účelem dosažení dohody, tzn.: mediace je asistovaná komunikace za účelem dosažení dohody.

Mediace je služba zprostředkovatele, jejímž cílem je:

 • přivést znesvářené strany k jednacímu stolu, tzn. najít platformu, na které jsou obě strany schopny a ochotny opět navázat komunikaci či spolupráci
 • dovést účastníky sporu ke vzájemně přijatelnému řešení. Výsledkem tohoto procesu je dohoda, která je v souladu s příslušnými právními předpisy.

V jakých oblastech sporů je vhodné použít mediaci?

 • při obnovení komunikace mezi vzájemně odcizenými manželi
 • při řešení sporů v rodině (při rozvodu a po něm, při dědickém řízení apod.)
 • při hledání platformy pro obnovení vzájemné komunikace mezi rodiči a dětmi nebo učiteli a dětmi (generační problémy v rodinách a ve školách)
 • při nalezení cesty rozhádaných sousedů k jednacímu stolu
 • při hledání dohody ve sporech, kde je zatím nejasná legislativa (např. oblast e-komerce)
 • při řešení sporů mezi obchodními partnery
 • při zprostředkování dohod mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, zaměstnanci navzájem
 • při hledání porozumění mezi občany a orgány státní správy (rozdílný pohled na veřejný zájem)
 • při řešení sporů mezi různými skupinami obyvatel, vyplývajících z rozlišných kultur či způsobu života
 • v trestněprávní oblasti při řešení sporů mezi obviněným a poškozeným